fbpx

Roots of Empathy is een programma dat bewezen heeft een significant effect te hebben op het verlagen van agressie bij kinderen. Tegelijkertijd verhoogt het programma empathie bij kinderen en bevordert het de sociale en emotionele competenties. Het programma is ontworpen voor kinderen van 5 tot 13 jaar.  In Canada wordt het programma in het Engels en het Frans gegeven en heeft daarmee een groot bereik, zowel landelijke als stedelijke gebieden, inclusief inheemse gemeenschappen. Het programma is ook beschikbaar in Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, (Noord-) Ierland, Ireland, Engeland, Wales, Schotland, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Costa Rica en de Republiek Korea.

Emotionele competentie

De essentie van het programma is gelegen in bezoeken van een baby en ouder uit de buurt die gedurende het schooljaar iedere drie weken de klas komen bezoeken. Een gekwalificeerde Roots of Empathy-instructeur coacht de leerlingen om de ontwikkelingen van de baby te observeren en om diens gevoelens te typeren.  Tijdens dit ervaringsgericht leren is de baby de “leraar” en een instrument dat door de instructeur gebruikt wordt om kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen te leren herkennen en op deze gevoelens te reflecteren.  Deze zogenoemde “emotionele competentie” die centraal staat in het programma, legt de basis voor klassen die veiliger en zorgzamer zijn, waarbij de kinderen de “Changers” zijn. De leerlingen leren hun eigen gevoelens en die van anderen beter te begrijpen (empathie) en zijn daardoor minder geneigd om elkaar op fysieke, emotionele en psychologische wijze te kwetsen door elkaar te pesten of op andere manieren lelijk te doen tegen elkaar. In het Roots of Empathy-programma leren kinderen op te komen tegen wreedheden en onrechtvaardigheid. Uitingen van sociale inclusie en activiteiten die het geweten ontwikkelen dragen bij aan een cultuur van betrokkenheid die de klassikale sfeer veranderen. De instructeur bezoekt de klas tevens voor en na ieder familiebezoek om de lessen kracht bij te zetten met behulp van een speciaal ontworpen lesplan. Onderzoeksresultaten van nationale en internationale evaluaties van het Roots of Empathy-programma bevestigen dat agressie fors afneemt en gewenst sociaal gedrag toeneemt.

Empathie

Het cognitieve aspect van empathie is perspectief nemen en het affectieve aspect is emotie. Roots of Empathy traint zowel het brein als het hart.

Empathie is essentieel voor het voortbrengen van een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers en bewuste ouders. Informatie over de veiligheid en ontwikkeling van kinderen helpt kinderen zich meer bewust te zijn van de kwetsbaarheid van baby’s, zoals wiegendood, ook wel ‘Sudden Infant Death Syndrome’ (SIDS) genoemd, het Shaken Baby Syndroom, het Foetaal alcoholsyndroom (FAS) en meeroken. Het waarnemen van een liefdevolle ouder-kind relatie geeft kinderen een goed voorbeeld van verantwoord ouderschap.

 

 

Het Roots of Empathy –lesprogramma

Het lesprogramma is zeer omvangrijk en afgestemd op de ontwikkeling en interesses van de kinderen. Het 639 pagina’s tellende lesprogramma is onderverdeeld in negen thema’s. Ieder thema bestaat uit drie bezoeken aan de klas (een voorbereiding familiebezoek, familiebezoek en vervolg familiebezoek) waardoor in totaal 27 bezoeken worden afgelegd tijdens het programma. Elk van de negen thema’s wordt verder onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën:

Kleuterschool

Onderbouw (groep 1 – 3)

Middenbouw (groep 4 – 6)

Bovenbouw (groep 7 – 8)

Het Roots of Empathy-lesprogramma richt zich op de emotionele kant van het onderwijs, maar de activiteiten hebben veel raakvlakken met het onderwijsprogramma in de klas. Studenten gebruiken bijvoorbeeld wiskundige vaardigheden wanneer ze het gewicht en de lengte van de baby berekenen en in kaart brengen. Literatuur wordt gebruikt als een manier om de deur te openen naar gevoelens en perspectief nemen. De discussie en reflectie die volgt bevordert solidariteit en empathie. kunst speelt een belangrijke rol omdat kinderen hun gevoelens kunnen uitbeelden die ze niet met woorden kunnen zeggen. Muziek zwengelt sterke gevoelens aan. Muziek raakt iedereen, ongeacht taal of cultuur, en bouwt solidariteit op.

Ons Team

Roots of Empathy-instructeur

Een Roots of Empathy-instructeur verzorgt alle facetten van het Roots of Empathy lesprogramma in de klas en bouwt respectvolle relaties op met de deelnemende familie, leerkracht en leerlingen. Vaak komen de instructeurs uit het onderwijs, het voorschools onderwijs, het maatschappelijk werk, de adviesverlening, de gezondheidszorg of de recreatiesector.

Wilt u instructeur worden dan kunt u meer informatie vinden.

Roots of Empathy-familie

Een Roots of Empathy-familie zet zich vrijwillig in voor de klas met hun baby die twee tot vier maanden oud is aan het begin van het programma. Families komen tijdens het programma één keer in de drie weken naar de klas.

We zoeken gezinnen die in de wijk wonen, zodat ze de culturele, etnische en taalkundige achtergrond van de wijk weerspiegelen. Dit helpt om een connectie te vormen tussen de kinderen in de klas en de Roots of Empathy-family. Deze wordt extra versterkt als de kinderen de ouder(s) en baby op straat tegenkomen en komen vragen hoe het met ‘hun baby’ gaat.

Lijkt het u leuk om met uw baby mee te doen aan het programma dan kunt u meer informatie vinden.

Roots of Empathy-scholen

“Onderwijs is de meest effectieve manier om vrede te realiseren in het land. Scholen zijn ons Ministerie van Vrede.” – Mary Gordon,Oprichter/President, Roots of Empathy

Zonder de steun van scholen kunnen we onze programma’s niet aanbieden. Het Roots of Empathy programma wordt aangeboden in de klas tijdens de reguliere lesuren. Het programma wordt aangeboden aan basisschoolkinderen van de kleuterschool tot en met groep 8, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gespecialiseerd lesprogramma dat qua ontwikkeling geschikt is voor de kleuterschool, groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8. Wilt u het Roots of Empathy-programma op uw school aanbieden dan kunt u hier meer informatie vinden.

Wij bieden trainingen en certificeringen en geven je alle steun die je nodig hebt om kinderen te helpen ontdekken dat iedereen menselijk is door een baby en zijn/haar ouder te observeren en door andere lesactiviteiten die de sociale en emotionele competenties ontwikkelen.

We beloven dat het niet alleen u en uw baby veel oplevert, maar ook dat u de leerlingen via uw baby, zichzelf en elkaar  zult zien ontdekken dat iedereen menselijk is.

Door bijna 18 jaar ervaring met onafhankelijk onderzoek weten we dat kinderen die het programma doorlopen een geringere mate van agressie vertonen, zoals pesten, en meer sociaal gedrag zoals samen doen, zorgzaamheid en inclusive.